TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

Örneklerle Ufrs Kayıtları Kitabı

ÖRNEKLERLE UFRS KİTABI ÇIKTI
Prof. Dr. Necdet SAĞLAM tarafından hazırlanan kitabımızda
2.000 adet örnekli uygulamalı yevmiye kaydı bulunmaktadır.
Kitabı satın için tıklayınız.
Konu Resmi Gazete Tarih ve Sayısı
Kavramsal Çerçeve
16.01.2005 - 25702
TMS 1 : Finansal Tabloların Sunuluşu
16.01.2005 - 25702
TMS 1 : Finansal Tabloların Sunuluşu (Değişiklik)
12.04.2006 - 26137
TMS 1 : Finansal Tabloların Sunuluşu (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 2 : Stoklar
15.01.2005 - 25701
TMS 2 : Stoklar (Değişiklik)
11.04.2006 - 26136
TMS 7 : Nakit Akış Tabloları
18.01.2005 - 25704
TMS 7 : Nakit Akış Tabloları (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 8 : Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
20.10.2005 - 25972
TMS 8 : Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 10 : Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
20.10.2005 - 25972
TMS 10 : Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 11 : İnşaat Sözleşmeleri
26.10.2005 - 25978
TMS 12 : Gelir Vergileri
28.03.2006 - 26122
TMS 12 : Gelir Vergileri (Değişiklik)
28.10.2006 - 26330
TMS 12 : Gelir Vergileri (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 14 : Bölümlere Göre Raporlama
03.03.2006 - 26097
TMS 16 : Maddi Duran Varlıklar
31.12.2005 - 26040
TMS 17 : Kiralama İşlemleri
24.02.2006 - 26090
TMS 17 : Kiralama İşlemleri (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 18 : Hasılat
09.12.2005 - 26018
TMS 19 : Çalışanlara Sağlanan Faydalar
30.03.2006 - 26124
TMS 20 : Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması
01.11.2005 - 25983
TMS 21 : Kur Değişiminin Etkileri
31.12.2005 - 26040
TMS 21 : Kur Değişiminin Etkileri (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 23 : Borçlanma Maliyetleri
09.11.2005 - 25988
TMS 23 : Borçlanma Maliyetleri (Yeni)
15.07.2007 - 26583
TMS 24 : İlişkili Taraf Açıklamaları
31.12.2005 - 26040
TMS 26 : Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama
01.03.2006 - 26095
TMS 27 : Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar
17.12.2005 - 26026
TMS 28 : İştiraklerdeki Yatırımlar
27.12.2005 - 26036
TMS 29 : Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama
31.12.2005 - 26040
TMS 31 : İş Ortaklıklarındaki Paylar
31.12.2005 - 26040
TMS 32 : Finansal Araçlar: Sunum
28.10.2006 - 26330
TMS 32 : Finansal Araçlar: Sunum (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 33 : Hisse Başına Kazanç
28.03.2006 - 26122
TMS 33 : Hisse Başına Kazanç (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 34 : Ara Dönem Finansal Raporlama
02.02.2006 - 26068
TMS 36 : Varlıklarda Değer Düşüklüğü
18.03.2006 - 26112
TMS 36 : Varlıklarda Değer Düşüklüğü (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 37 : Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
15.02.2006 - 26081
TMS 37 : Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 38 : Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.03.2006 - 26111
TMS 38 : Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 39 : Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
03.11.2006 - 26335
TMS 39 : Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 40 : Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.03.2006 - 26111
TMS 40 : Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 41 : Tarımsal Faaliyetler
24.02.2006 - 26090
TMS 41 : Tarımsal Faaliyetler (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
 
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI


UFRS Cep Kitapçığı 2007 ( Ücretsiz )

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu'nun (IASB) yapısı ve iletişim bilgileri; UFRS'nin dünyada kullanımı (Avrupa, Asya , ABD ve Kanada'daki güncel gelişmeler); IASB standartlarının ve Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi tebliğlerinin (IFRIC) özetleri (UFRS 8 ve UMS 23'e yapılan düzeltmeler dahil); Mali Tabloların Düzenlemesi ve Sunumuna İlişkin Çerçeve; UFRS ile ABD'de Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarının yakınlaşması; UFRS'ye Giriş ve daha bir çok bilgiye bu kitapçıktan ulaşabilirsiniz.
 
KİTAPÇIĞI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
 

 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Cep Kitapçığı 2006

UFRS Cep Kitapçığı 2006Özellikle Avrupa ve Asya-Pasifik Bölgesi’nde bulunan binlerce şirket 2005 yılında kendi ulusal muhasebe politikaları yerine Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (UFRS) kullanmaya başlamışlardır.

Tutarlı uygulanan ortak bir finansal dil, yatırımcıların, farklı alanlarda faaliyetlerini sürdüren işletmelerin finansal sonuçlarını daha kolay bir şekilde karşılaştırmalarına ve çeşitlilik ve yatırım adına daha fazla fırsat yaratmalarına imkan verir.

Muhasebeye ilişkin uluslararası bir yaklaşım, denetim şirketlerinin ve onların müşterilerinin ortaya çıkan muhasebe sorunlarına karşı tutarlı bir global uygulama geliştirmesine imkan sağlayarak, uluslararası sermayenin daha kolay bir şekilde akışına izin verir. Düzenleyicilere göre, farklı raporlama sistemlerini anlama ihtiyacı ile ilgili karmaşa ise azalır.

UFRS Cep Kitapçığı 2006 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları konusunda yol gösterici bilgiler içermektedir.

Deloitte'un UFRS eğitimleri ile ilgili bilgi almak için "Türkiye'de UFRS uygulaması yaygınlaşıyor".

KİTAPÇIĞI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN - TÜRKÇE -

KİTAPÇIĞI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN - İNGİLİZCE -

 

Türkiye'de UFRS uygulaması yaygınlaşıyor

Deloitte Academy UFRS EğitimleriDeloitte Academy, Deloitte’in bilgi, deneyim, insan ve teknoloji kaynaklarıyla işletmelerimizin ve profesyonellerin performans gelişimine katma değer sağlamak amacıyla başlattığı eğitimlerinin ilkinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (UFRS) ele alıyor.

Dünyada ve özellikle Avrupa’da binlerce şirket 2005 yılında UFRS’yi kullanmaya başladı. Türkiye’de SPK ve BDDK kendilerine bağlı kurumlarda kullanılmak üzere UFRS’ye uyumlu muhasebe standartlarını geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe soktu. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu UFRS’yi Türkçe’ye çevirerek 2006 yılında Türkiye Muhasebe Standartları olarak yayınladı ve ayrıca 2007 yılında yürürlüğe girmesi beklenen Türk Ticaret Kanunu tasarısında da ülkemizde kullanılacak standartların artık Türkiye Muhasebe Standartları olacağı belirtildi.

Mali tablo hazırlayan, bu tabloları kullanıp yorumlayan veya bu tablolara göre karar alan, UFRS ile ilgili genel bir bilgiye sahip veya bu standartlarla yeni tanışacak olan profesyonelleri üç günlük Kapsamlı UFRS Eğitimlerimize bekliyoruz.

KİTAPÇIĞI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

 

International Financial Reporting Standards

Last Amended
Preface to International Financial Reporting Standards
May 2002
IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
June 2005
IFRS 2 Share-based Payment
February 2004
IFRS 3 Business Combinations
March 2004
IFRS 4 Insurance Contracts
August 2005
IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
March 2004
IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Assets
June 2005
IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures August 2005 
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements
Last Amended
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements
April 1989
International Accounting Standards
Last Amended
IAS 1 Presentation of Financial Statements
August 2005
IAS 2 Inventories
December 2003
IAS 3 Consolidated Financial Statements
Originally issued 1976, effective 1 Jan 1977. No longer effective. Superseded in 1989 by IAS 27 and IAS 28.
--
IAS 4 Depreciation Accounting
Withdrawn in 1999, replaced by IAS 16, 22, and 38, all of which were issued or revised in 1998.
--
IAS 5 Information to Be Disclosed in Financial Statements
Originally issued October 1976, effective 1 January 1997. No longer effective.
Superseded by IAS 1 in 1997.
--
IAS 6 Accounting Responses to Changing Prices
Superseded by IAS 15.
--
IAS 7 Cash Flow Statements
December 1992
IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors
December 2003
IAS 9 Accounting for Research and Development Activities
Superseded by IAS 38 effective 1.7.99
--
IAS 10 Events After the Balance Sheet Date
December 2003
IAS 11 Construction Contracts
December 1993
IAS 12 Income Taxes
October 2000
IAS 13 Presentation of Current Assets and Current Liabilities
Superseded by IAS 1.
--
IAS 14 Segment Reporting
August 1997
IAS 15 Information Reflecting the Effects of Changing Prices
--
IAS 16 Property, Plant and Equipment
December 2003
IAS 17 Leases
December 2003
IAS 18 Revenue
December 1998
IAS 19 Employee Benefits
December 2004
IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
1983
IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
December 2005
IAS 22 Business Combinations
Superseded by IFRS 3 effective 31 March 2004.
--
IAS 23 Borrowing Costs
December 1993
IAS 24 Related Party Disclosures
December 2003
IAS 25 Accounting for Investments
Superseded by IAS 39 and IAS 40 effective 2001.
--
IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
1987
IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements
December 2003
IAS 28 Investments in Associates
December 2003
IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
1989
IAS 30 Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions
December 1998
IAS 31 Interests In Joint Ventures
December 2003
IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation
December 2003
IAS 33 Earnings Per Share
December 2003
IAS 34 Interim Financial Reporting
June 1998
IAS 35 Discontinuing Operations
Superseded by IFRS 5 effective 2005.
--
IAS 36 Impairment of Assets
March 2004
IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
September 1998
IAS 38 Intangible Assets
March 2004
IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement
August 2005
IAS 40 Investment Property
December 2003
IAS 41 Agriculture
December 2000

 
TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI
Konu Resmi Gazete Tarih ve Sayısı
TFRS 1 : Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
31.03.2006 - 26125
TFRS 1 : Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TFRS 2 : Hisse Bazlı Ödemeler
31.03.2006 - 26125
TFRS 3 : İşletme Birleşmeleri
31.03.2006 - 26125
TFRS 4 : Sigorta Sözleşmeleri
25.03.2006 - 26119
TFRS 4 : Sigorta Sözleşmeleri (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TFRS 5 : Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
16.03.2006 - 26110
TFRS 6 : Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi
31.01.2006 - 26066
TFRS 7 : Finansal Araçlar: Açıklamalar
30.01.2007 - 26419
TFRS 8 : Faaliyet Bölümleri
15.07.2007 - 26583
TEBLİĞ : Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Bazı Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 64)
15.07.2007 - 26583
 
SPK MUHASEBE DÜZENLEMELERİ
Seri XI No 25

Sermaya Piyasasında muhasebe standartları konusunda ilgili tebliğlere ulaşmak için aşağıdaki pdf dokümanlarını indiriniz.

Sermaya Piyasasında Muhasebe Standartları Konusunda Tebliğ (Seri: XI No: 25)

Sermaya Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ Gerekçesi (Seri:XI No:25)

Seri XI No 25 Dipnotlar

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları İle Uyumlu Seri:XI, No:25 Sayılı Tebliğ/UFRS Uyarınca Düzenlenecek Mali Tablo ve Dipnot Formatları Hakkında Duyuru

Diğer

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI No:26)

Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI No:27)

 

BDDK MUHASEBE DÜZENLEMELERİ
III- İlgili Tebliğler
 
US GAAP
FASB
 
Information on FASB; includes list of new Pronouncements/Statements; summaries of selected projects; summaries/status of all FASB Statements.
 
AICPA
 
 
Includes accounting news section; online publications, such as the Journal of Accountancy, Accounting Standards Executive Committee; also has links to other organizations.
 
SEC
 
 
SEC digest and statements; EDGAR searchable database; information on current SEC rulemaking; links to other sites.

Rutgers Accounting
 
 
Includes links to journals and publications, software, publishers, educational institutions, government agencies, more.

Electronic Accountant
 
 
Includes Internet Tax Research; Career Center; discussions on accounting, auditing, financial planning, and other topics; searchable.